Dutch home Wonders of Nature

Disclaimer & Contact
English versionAuteursrecht
Nederlands recht is van toepassing. Op de inhoud van deze website berust auteursrecht (C) (Casper ter Kuile). Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website. Dank u voor het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten!

Deze website zal zeer regelmatig worden ge-update. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd via de bekende kanalen.
Vragen, opmerkingen, suggesties, etc. zijn van harte welkom! E-mail: "info<at>casperterkuile.nl"
Messengers: "casper.ter.kuile<at>hotmail.com" and "casper.terkuile<at>yahoo.com"
And I am on Facebook ; Twitter and on LinkedIn too!

? 2009 Casper ter KuileDutch home Nature Weather Atmosphere Astronomy English version