English home Wonders of Nature

Disclaimer & Contact
Casper ter KuileNederlands

Auteursrecht
Nederlands recht is van toepassing. Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website.

Deze website zal zeer regelmatig worden ge-update. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd via de bekende kanalen.
Vragen, opmerkingen, suggesties, etc. zijn van harte welkom! E-mail: "info<at>casperterkuile.nl"
Messengers: "casper.ter.kuile<at>hotmail.com" and "casper.terkuile<at>yahoo.com"
And I am on Facebook ; Twitter and on LinkedIn too!

2009 Casper ter Kuile, De Bilt


English

Copyright
This website is governed by Dutch law and subject to copyright. The owner of this website expressly reserves all rights. None of the texts, graphic images or photographs on the website may be duplicated or stored in any automated data system in any way of form without prior consent of the owner of this website.

This site will be updated regularly. Major changed will be announced via the known channels.
Questions, information, remarks, etc. are welcomed! Please e-mail to: "info<at>casperterkuile.nl"
Messengers: "casper.ter.kuile<at>hotmail.com" and "casper.terkuile<at>yahoo.com"
And I am on Facebook ; Twitter and on LinkedIn too!
2009 Casper ter KuileEnglish home Nature Weather Atmosphere Astronomy Dutch version